Küldöttségünk az EFFA közgyűlésén…

A Magyar Patkolókovács Egyesület (MAPE) meghívást kapott az Európai Patkolókovács Egyesülettől (European Federation of Farriers Associations továbbiakban EFFA) ez év nov-emberében tartott éves közgyűlésére, mely Hollandiában, Zwolle városában került megrende-zésre.

Az EFFA-át 12 európai ország egyesületei alkotják. 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy ösz-szefogja az európai országok patkolókovácsait, képviselje az Unión belül az érdekeiket, vala-mint az oktatást a lehető legmagasabb szinten mozdítsa elő a tagországokon belül. Ebben az évben két újonnan csatlakozni kívánó ország küldöttei- Magyarország és Csehország – is részt vettek a közgyűlésen. Minden országból két tagot lehet delegálni a közgyűlésre, hazánkat Rábaközi Sándor és Kajsza Béla képviselte. Az EFFA köszöntötte az új tagokat, majd meghallgatta beszámolóikat az országukban műkö-dő egyesületükről és képzési módszereikről. Mindkét leendő tagország megfelelt az EFFA elvárásainak és egyöntetűen elfogadták csatlakozási szándékukat. A MAPE 2008-tól válhat teljes körű taggá, amennyiben az egyesület megszavazza a csatlako-zást. Elsősorban szakmai segítséget és nemzetközi betekintést kaphatunk a különböző orszá-gok képzési gyakorlataikról, és oktatási módszereikről. Az EFFA kidolgozott egy egységes képzési irányelvet, melyet szeretne Európában bevezetni. Ha az adott ország iskolája megfelel az elvárásoknak, akkor megkapja az EFFA-tól a jóváhagyást, hogy a végzős diákok Európában is elismert bizonyítványt kaphassanak.

Kommentek

Vélemény, hozzászólás?