Patkolókovácsok – van mesterünk!

Május közepén három patkolókovács – Dezső Gergely, Ormándi Zsolt és Pródán Norbert – elnyerte intenzív felkészülése jutalmát: mesterlevelet szereztek! Gratulálunk! Ők az elsők a hazai kovácsképzésben, akik teljesítették a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szabályzatban megfogalmazott vizsgafeladatokat.

.

Ezzel a ló körül dolgozó szakemberek köre új minőséggel bővült. Az edző és az állatorvos mellett immár a patkolókovács is komoly ismeretanyaggal felvértezett segítője lehet az igényes lovasoknak, lótartóknak.

 

Dr. Gerics Balázs: etalon a most felállított színvonal

A mestervizsgának gyakorlati és elméleti része volt, mindkettő további feladatokra osztható.

A gyakorlati vizsgán nemcsak a mindennapi munkához legközelebb álló feladatok (lóbírálat és körmölés) szerepeltek, hanem a vizsgabizottság által jóváhagyott szempontok szerint a helyszínen szálanyagból készített patkóval kellett ellátni a lovat.

A méretpontos munka azonban nemcsak az élő lónál volt követelmény. A vizsga másik fontos eleme, hogy 12 különlegesebb, az elmúlt másfél évben megismert ortopéd patkó közül kellett kettőt kovácsolni. Mindkét részfeladatnál szintidő is nehezítette a minőségi munkát. Példamutatóan magasra helyezte a megkövetelt színvonalat a vizsgabizottság külföldről meghívott szakértője, a patkolókovácsok hatszoros világbajnoka, Grant Moon.

Az elméleti vizsgának szóbeli és írásbeli része is volt. A szóbeli nemcsak a többi szakma mestervizsgájánál is alkalmazott részekből (úgy, mint pedagógiai és vállalkozási ismeretek, valamint szakmai ismeretek) állt, hanem egy-egy szakdolgozat összeállítását, illetve annak megvédését is tartalmazta. Az opponensi véleményeket csaknem mindegyik munkához dr. Molnár József lógyógyász specialista készítette. A mesterjelöltek által választott szakdolgozati témák igen változatosak voltak:

 • Dezső Gergely: A kovácshegesztésben használt hegesztőporok, folyasztószerek
 • Dudás Ferenc: A mezőgazdasági-, erdészeti-, fuvaros munkalovak és patkolásuk
 • Eőry Zsolt: Patkolási lehetőségek patahenger szindróma és egyéb saroktájéki fájdalom esetén
 • Hegedűs Tibor: A kiskunhalasi Határőr Laktanya hatása a patkolókovács szakma hazai fejlődésére a rendszerváltás idején
 • Horváth István: Veleszületett lábvégdeformitás korrekciója
 • Kajsza Béla: A patkolókovács szakma kialakulása
 • Jére István: A gumihevederes patkó előnye és hátránya
 • Ormándi Zsolt: A patkolás hatása a patamechanizmusra
 • Pródán Norbert: Vadászlovak patkolásának módszertana

Bár a megmérettetést 2017-ben vállaló 9 patkolókovács közül csupán hárman Dezső Gergely, Ormándi Zsolt és Pródán Norbert jutottak el egyből a mesterlevélig, senki nem kérdőjelezte meg a vizsgaeredményt.

Kilenc patkolókovács vállalta a megmérettetést

Kilenc patkolókovács vállalta a megmérettetést

A gyakorlati vizsga 50%-os eredményessége Grant Moon szerint teljesen azonos az összevethető angliai szinttel – ennél nagyobb dicséretet nem is mondhatott volna! Mi más lehetne a példa, mint a kovácsolás területén is több száz éves hagyományokkal rendelkező Anglia?

Kimondottan eredményesen szerepelt a gyakorlati vizsgán pl. Jére István, akinek teljesítményén meglátszott a többéves versenytapasztalat. Kiemelkedőt nyújtott igényes szakdolgozatával Dudás Ferenc, aki egészségügyi okokból nem tudott hatékonyan készülni a gyakorlati vizsgára és időtúllépés miatt kell azt megismételnie.

A 2018 tavaszára tervezett vizsgára nemcsak az idei mesterjelölteket várjuk, hanem a megmérettetés lehetősége megadatik számos érdeklődőnek is. Megpróbáljuk a most felállított színvonalat etalonként alkalmazni …

Dr. Gerics Balázs egyetemi docens lelkesedésével, valamint jelentős oktatói- és vizsgatapasztalatával segítette a patkolókovácsok képzésének új szintre történő emelését.

Elévülhetetlen érdemei vannak a projekt mozgatórugójaként is működő MAPE-elnöknek, Ormándi Zsoltnak.
Az útmutató mesterképzés területén meghatározó szerepet vállalt az Állatorvostudományi Egyetem, amelynek rektora, Prof. Dr. Sótonyi Péter maga is lovas múlttal rendelkezik. Az intézmény tervei között szerepel a patkolókovácsok alapszintű képzése is – talán hamarosan erről is hírt adhatunk. Minden bizonnyal sikerül a – történelmi okokból jelentős hátránnyal újrainduló – magyarországi patkolókovács-képzésben a megfelelő irányt kialakítani.

A vizsgabizottság összetétele a következő volt:

 • dr. Gerics Balázs (Állatorvostudományi Egyetem – szakmai ismeretek, a mestervizsga elnöke)
 • Pelyva Imre (tanár, Lótenyésztő szakmérnök, lovas szakképesítések szakmai szakértője, Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai – ismeretek)
 • Podruzsik Károly (tanár, Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – gazdasági ismeretek)

Felkért szakértők:

 • Grant Moon (Anglia, hatszoros világbajnok patkolókovács – gyakorlati szakmai ismeretek)
 • dr. Molnár József (Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete, alelnök – szakmai ismeretek)

Támogatóink voltak többek között:

 • Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) a gyakorlati vizsgához és az elmúlt két évben a vizsgafelkészüléshez a helyszínt, valamint számos oktatási segédanyagot biztosította;
 • Magyar Patkolókovácsok Egyesülete (MAPE) szenes kohókat bocsátott a mesterjelöltek rendelkezésére és a vizsgára szervezett lovakat;
 • MUSTAD és a Weiss-Horváth Kft patkolási termékeket forgalmazó cégek komoly anyagi támogatást nyújtottak Paul Robinson és Grant Moon neves, felkészítő ill. vizsgáztató kovácsok magyarországi utaztatásához;
 • Pécelen a Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola biztosított az elméleti vizsgára helyszínt;
 • a vizsgát a Nemzeti Agrárkamara felügyelte
Dr. Gerics Balázs

Dr. Gerics Balázs

Dr. Gerics Balázs

Dr. Molnár József: Ez a cím nem volt ingyen!

Mind a vizsgabizottság tagjaként, mind a Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesületének alelnökeként maximálisan üdvözlöm és támogatom a patkolókovács mestervizsgát.

Nagyszerű dolog, hogy az igazán igényes, szakmailag elkötelezett patkolókovácsok először a MAPE keretei közé tömörültek, majd azok, akik a leginkább vágynak a tudásra, végigcsinálták az előkészítő kurzust és vizsgát is tettek.

A mai világban, ahol az elérhető tudás egyre több, de ugyanakkor a kóklerek, önjelölt, tanulatlan hősök száma is óriási, nagyon fontos, hogy az a cím, amit az ember a neve mellé ragaszthat, valódi tartalommal bírjon. Nálunk, állatorvosoknál is óriási szükség lenne arra, hogy a különböző szakterületek legjobbjai valóban bizonyíthassák, hogy értenek a munkájukhoz.

Csak csodálni tudom Ormándi Zsoltot és dr. Gerics Balázst, akik megálmodták és megalkották ezt képzést és vizsgalehetőséget.

A vizsgáról érdemes tudni, hogy kilenc indulóból három patkolókovács tudta a vizsgát megcsinálni. Azt hiszem, ez nagyon jó üzenet mind a további próbálkozók, mind a lótartók felé. Ez a cím nem volt ingyen! Kőkemény munka áll mögötte, le a kalappal a teljesítők előtt!

A további vizsgázók tudják majd, hogy dolgozniuk kell a sikerért, a lótulajdonosok pedig tudhatják, hogy ezek a patkolókovácsok valóban kiváló tudással bírnak.

A gyakorlati vizsga értékét maga a vizsgáztató, a hatszoros világbajnok patkolókovács, Grant Moon határozta meg. Grant régóta vizsgáztatja a patkolókovácsokat mind versenyeken, mind képzéseken. Rendkívül alapos, szigorú és igazságos volt. Örömmel hallgattuk azon értékelését, hogy mind a vizsga bírálati szempontjai, mind az eredményei megegyeztek az angliai kovácsvizsgákéval!

Számomra igazi kihívás volt a vizsgabizottságban részt venni. Akik ismernek, tudják, hogy nagyon tisztelem a patkolókovács szakmát és sok barátom van a kovácsok között. Nagyon nehéz volt elvonatkoztatni a régi, személyes barátságoktól, a sok közös munkától és objektív értékelést adni. De úgy érzem, ez sikerült és a jövőben is mindent meg fogok tenni azért, hogy csak valós tudással lehessen megszerezni ezt a címet.

Szeretettel gratulálok hazánk első patkolókovács mestereinek, Dezső Gergelynek, Ormándi Zsoltnak és Pródán Norbertnek, akik végig biztos és egyenletes teljesítménnyel teljesítették a vizsgát! De gratulálok azoknak is, akiknek elsőre nem sikerült, másodikra már fog!

Dr. Molnár József, Grant Moon és dr. Gerics Balázs patkóbírálat közben

Dr. Molnár József, Grant Moon és dr. Gerics Balázs patkóbírálat közben

Dr. Molnár József lógyógyász specialista,
a Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesületének alelnöke

Grant Moon: kiváló nagykövetei lesznek a magyar patkolókovács szakmának

It was a great honour to be able to participate in the farrier exams in Hungary at the Veterinary University.

The candidates were very motivated and enthusiastic about being able to take their exam. The day went extremely well with three candidates passing the both parts of the test and another passing the shoeing test.

The work was of a good standard and even the ones who did not pass worked very hard and completed the test.

I wish them all the very best in the future as they will all be great ambassadors for Hungarian farriery.

 

Nagy megtiszteltetés volt a felkérés, hogy részt vegyek a mesterjelöltek gyakorlati vizsgáztatásában az Állatorvosi Egyetemen.

A vizsgázók nagyon lelkesek és motiváltak voltak, mindent megtettek a sikeres vizsga érdekében. Nagyon eredményes nap volt: három jelölt teljesítette a vizsga mindkét részét és még egy vizsgázó a patkolás részt.

Nagyon jó színvonalú munkát láttam, és azok is rendkívül keményen dolgoztak, és befejezték a feladatokat, akik végül nem mentek át a vizsgán.

A legjobbakat kívánom nekik a jövőre nézve, mivel mind kiváló nagykövetei lesznek a magyar patkolókovács szakmának.

Grant Moon az egyik decemberi gyakorlaton

Grant Moon az egyik decemberi gyakorlaton

Grant Moon

Dr. Bába András: dolgozzon az állatorvos és a patkolókovács is közös tudásalapon

Rendkívül  jó és fontos ez a képzés. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy mind a patkolókovácsok, mind az állatorvosok megfelelő képzésben részesüljenek, mert azonos elméleti és gyakorlati alapokon könnyebb együtt dolgozni. Ha ebbe az irányba megyünk tovább, és mind az állatorvos, mind a patkolókovács közös tudásalapon, egymás munkáját segítve és kiegészítve dolgozik, abból a ló és a lótartó profitál. 

A múltban sajnos gyakran voltak konfliktusok az állatorvosok és a patkolókovácsok között, mivel szakmailag másképp látták a problémákat és a két szakma képviselői között nem volt párbeszéd. A patkolókovácsok egy része több évtizede berögződött sablonok alapján dolgozott, melyek felett jócskán elhaladt már az idő. És persze az állatorvosok is jóval kevesebbet tudtak mint ma.

Ha viszont mindenki hozzáadja a magáét, akkor abból olyan nyer-nyer helyzet áll elő, ahol 1+1 már nem kettő, hanem három, vagy még több. Én most úgy látom, hogy nagy lépésekkel haladunk ebbe az irányba.
Gratulálok az újdonsült patkolókovács mestereknek!

Dr. Bába András lógyógyász specialista,
a Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesületének elnöke

Kapcsolódó cikkeink:

A cél a lovak magasabb szintű ellátása >>

A lóanatómiát nem lehet eleget ismételni >>

Egyetemre mentek a patkolókovácsok >>

Patkolókovácsok az iskolapadban >>

Patkolókovács-mester vizsgafelkészítő tanfolyam indul! >>

Kommentek

Vélemény, hozzászólás?