ÁSzF, adatvédelem, szerzői jog

A honlap üzemeltetője

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban szolgáltató) adatai:

  • Cégnév: Magyar Patkolókovácsok Egyesülete
  • Székhely címe: 2225 Üllő, Kisfaludy u. 6.
  • Adószám: 18191073-1-13

Általános Szerződési Feltételek

A mape.hu oldalon elérhető ingyenes digitális tartalom letöltésével, illetve a szolgáltató hírlevelére történő feliratkozással, illetve a szolgáltató rendezvényeire való regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között.

A felhasználó a hírlevél-feliratkozás során a következő adatokat adja meg: név, e-mail cím

A felhasználó a szolgáltató rendezvényeire való regisztráció során a következő adatokat adja meg: név, e-mail cím, telefonszám, tagság szakmai szervezetekben.

A feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címet kifejezetten azért adta meg, hogy arra hírleveleket kapjon a szolgáltatótól. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás automatikusan a központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja. Minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Adatkezelési tájékoztató

A felhasználó a honlapon való böngészéssel, ill. regisztrációjával, megrendelésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a szolgáltatótól az info@mape.hu e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére a szolgáltató törli az adatbázisból.

Cookie-k és linkek

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A szolgáltató a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k alkalmazásának tiltásával az oldal működése nem teljes értékű.

A weboldalon más weboldalakra mutató linkek is találhatóak. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. Az üzemeltető kifejezetten elhárít minden felelősséget azon károkért, amelyet a honlapokon található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a felhasználónak.

Adatgyűjtési szempontok

A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag az alábbi célokra használja fel:

  • hírlevél kiküldése
  • a felhasználó által látogatni kívánt rendezvényekkel kapcsolatos információk küldése és kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő) addig kezeli, amíg a felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az azonosító adatok törlését.

A törlési igényt e-mailben kell az adatkezelőhöz eljuttatni az info@mape.hu e-mail címre. A felhasználó által beküldött törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés időtartama a felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a felhasználó a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel nem él.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az oldal látogatása, olvasása és a felelősség kizárása

A weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az üzemeltető fenntartja.
Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Szerzői jog

A mape.hu weboldal (a mape.hu domain név összes aloldala és összes aldomain neve) a szerzői jog védelme alatt áll. Az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan a Magyar Patkolókovácsok Egyesülete jogosult. A Magyar Patkolókovácsok Egyesülete fenntartja a jogot a weboldal minden részének terjesztésére és másolására.
Tilos a weboldal egészének vagy részeinek feldolgozása, reprodukálása, átruházása, terjesztése és értékesítése a Magyar Patkolókovácsok Egyesülete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, beleértve a tartalmi szöveges részeket, képeket, videókat, grafikákat, szerkezetet, programokat, eljárásokat.

A mape.hu weboldalon található információkat írásbeli hozzájárulás esetén is csak megfelelő és egyértelmű hivatkozással, eredeti tartalommal lehet átvenni. Kizárólag saját használat céljára a weboldal felhasználója letöltheti a saját számítógépére, és kinyomtathatja a mape.hu tartalmait, azonban harmadik fél számára semmilyen formában sem teheti közzé.

A Magyar Patkolókovácsok Egyesülete nem garantálja, hogy a weboldalakon elérhető minden információ naprakész, azonban törekszik a hiteles és pontos megjelenítésre. A Magyar Patkolókovácsok Egyesülete fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, továbbá nem vállalja a felelősséget az esetleges elírásokért.

Comments Closed